Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Etnologi (Ethnology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Etnologi (giltig från HT 2017)
Studieplan för tvåårig masterexamen 120 hp 

Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 45 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 2: Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 3: Etnologisk datainsamling, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
Kursen vänder sig till programstudenter på master i humaniora inriktning etnologi.
 
Kurs 4: Aktuell etnologisk forskning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 5: Etnologisk databearbetning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
Kursen vänder sig till programstudenter på master i humaniora inriktning etnologi.
 
Kurs 6: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp
 
Kurs 7: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerad nivån 7,5 Hp
 
Kurs 8: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerad nivån 7,5 Hp
 
Kurs 9: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp
 
Kurs 10: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp
 
Kurs 11: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp
 

Studieplan för ettårig magisterexamen 60 hp

Kurs 1: Examensarbete för magisterexamen, 30 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 2: Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
.
Kurs 3: Etnologisk datainsamling, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 4: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp
 
Kurs 5: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp

Studieplan för ettårig masterexamen 60 hp
 
(Denna studiegång är endast avsedd för studenter som redan har en magisterexamen)
 
Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 15 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurs 2: Aktuell etnologisk forskning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
.
Kurs 3: Etnologisk databearbetning, 7,5 Hp (obligatorisk kurs)
 
Kurser 4-7: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 Hp