Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Kulturantropologi (Cultural Anthropology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Kulturantropologi (giltig från HT 2017)
Recommended study plan within the Master Programme of Humanities in Cultural Anthropology.
Acad Year: Approx 1 Sept-5 June
Fall: 1 Sept-19 Jan
Spring: 20 Jan-5 Jun

 
 
 

Termin 1

Kurser: Två obligatoriska (teori och metod) och två valfria.

Period 1:
Advanced Study of Anthropological Theory, 7,5 hp

Period 2: 
Anthropological Research Methods, 7,5 hp
Political Ecology, 7,5 hp

Termin 2

Period 3:
Insamling av empiriska data (fältarbete)
Uppsatskurser

Period 4: 
Anthropology in Practice, 7,5 hp
Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology, 7,5 hp
Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp

Termin 3

ERASMUS-termin. Studenter kan t.ex. studera i Bryssel, Leiden, Louvain-la-Neuve; Leuven, Aix-en-Provence/Marseille, Mainz.

Termin 4

Uppsatsarbete
Kurser i praktisk antropologi, t.ex. "Anthropology in Practice" eller likvärdig kurs, plus 10 veckor praktik.