Studieplan för Masterprogram i systemvetenskap

Master's Programme in Information Systems

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Välj ett av följande kurspaket:

AI och big data (30 hp), med delkurserna:

eller
AI och ekonomiskt värdeskapande från digital teknik (30 hp), med delkurserna:

Termin 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022: