Studieplan för Kandidatprogram i företagsekonomi

Bachelor's Programme in Business Studies

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2018)

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 4

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 5

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 6

Period 1

Fördjupningskurser i företagsekonomi varav 15 hp är en självständig Kandidatuppsats.

* Obligatorisk