Studieplan för Masterprogram i vindkraftprojektering

Master's Programme in Wind Power Project Management

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TVP2M
  • Fastställd: 2017-11-09
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-15
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Övriga kurser (valfri period).