Studieplan för Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

Inriktning: Tillämpad kulturarvspolitik (Applied Heritage Politics)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: THD2N
  • Inriktningskod: TILL
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-15
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad kulturarvspolitik (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4