Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Master's Programme in Energy Systems Engineering

 • 300 högskolepoäng
 • Programkod: TES2Y
 • Fastställd: 2014-11-11
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-01-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)
Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.
 

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TE792 är 1TE078. Dessa kurser krockar i schemat. Kan vara förkunskapskrav för kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk.

Termin 7

Period 1

Kurserna 1FA410 och 1TE654 krockar med varandra i schemat.
Kurserna 1TE765 och 1TE035 krockar med varandra i schemat.
Kursen FÖ0381 Företagsekonomi kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (2FE025 eller 1TE743).

Period 2

1FA410 och TE0018 krockar med varandra i schemat.
FÖ0338 och MX0112 krockar med varandra i schemat.
Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Kursen MX0112 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU.

TE0018 kan ej räknas in i examen tillsammans med TE0005, TE0008 eller TE0016.

Max 30 hp av följande kurser kan räknas in i examen: FÖ0338, 2FE030, 5LH242, NA0184, 1TE687, 2JS905 och 1TE061. Dessa kurser kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 8

Period 3

Kurserna 1TE654 och 1FA412 krockar med varandra i schemat.
Kurserna 1TE043 och 1GV334 krockar med varandra i schemat.
Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Period 4

Kurserna TN0288, 1RT495 och 1FA591 krockar med varandra i schemat.
Kurserna 1TE043, 1GV134 och 2FE030 krockar med varandra i schemat.
Kurser schemalagda i årskurs 4 krockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Max 30 hp av följande kurser kan räknas in i examen: FÖ0338, 2FE030, 5LH242, NA0184, 1TE687, 2JS905 och 1TE061. Dessa kurser kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 9

 • Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.
Vissa kurser i studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Se studieplan.

Period 1

Kurserna 1RT890 och 1KB274 krockar med varandra i schemat.
Kurserna TN0347 och 1TE754 krockar med varandra i schemat.
Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.
Kursen 1TE754 uppfyller ES-programmets krav på teknik- och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.
Kursen 1KB274; ej tillsammans med 1KB765 i examen.

Tillvalskurser:

Max 30 hp av följande kurser kan räknas in i examen: FÖ0338, 2FE030, 5LH242, NA0120, 1TE687, 2JS905 och 1TE061. Dessa kurser kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Period 2

Kurserna 1FA594, 5LH242, 1TE065 och 1TE724 krockar med varandra i schemat.
Kurserna TN0347 och 1TE754 krockar med varandra i schemat.
Kurser schemalagda i årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5.

Max 30 hp av följande kurser kan räknas in i examen: FÖ0338, 2FE030, 5LH242, NA0184, 1TE687, 2JS905 och 1TE061. Dessa kurser kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 10

 • Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.
   
Vissa kurser i studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Se studieplan.

En av de två nedanstående kurserna "Examensarbete i energisystem" (1FA392 alternativt EX0724) är obligatorisk.

Period 3

Tillvalskurser:

Max 30 hp av följande kurser kan räknas in i examen: FÖ0338, 2FE030, 5LH242, NA0184, 1TE687, 2JS905 och 1TE061. Dessa kurser kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Föreläsningarna på kursen 1FA452 ges vanligtvis i internatform

Period 4

Tillvalskurs:

Tillvalskurser i valfri period:

Endast en av kurserna "Projektarbete i energisystem" får ingå i examen. Ej i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

* Obligatorisk