Studieplan för Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

Inriktning: Tillämpad kulturarvspolitik (Applied Heritage Politics)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: THD2N
  • Inriktningskod: TILL
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-11-07
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2019/267
  • Studieplanen gäller från: HT 2020

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad kulturarvspolitik (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4