Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Master's Programme in Energy Systems Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TES2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-11-11
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2019/267
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.
 

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TE792 är 1TE078. Dessa kurser krockar i schemat. Kan vara förkunskapskrav för kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk. Endast en av de två kan räknas med i examen.

Termin 7

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.
För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 1

Kursen Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5 hp (G1N) kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (Företagsekonomi eller Industriell ekonomi).

Period 2

Kursen MX0147 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU.

TE0018 kan ej räknas in i examen tillsammans med TE0005, TE0008 eller TE0016.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 8

I årskurs 4 och 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.
För information kring detta, se programmets hemsida.

Period 3

Period 4

Kursen 1TS309 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1GV134.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 9

I årskurs 4 i 5 krockar vissa valbara kurser med varandra i schemat.
För information kring detta, se programmets hemsida.

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Vissa kurser i studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Se studieplan.

Period 1

Kursen 1TE700 uppfyller ES-programmets krav på teknik- och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.
Kursen 1TE700; ej tillsammans i examen med 1TE754.
Kursen 1KB274; ej tillsammans i examen med 1KB765.

Tillvalskurser:

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Period 2

Kursen 1TE700 kan ej räknas in i examen tillsammans med 1TE754.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

En av de två nedanstående kurserna "Examensarbete i energisystem" (1FA392 alternativt EX0724) är obligatorisk. Endast en av kurserna kan räknas med i examen.

Period 3

Tillvalskurser:

Stora sociotekniska system, Individ, organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

Föreläsningarna på kursen 1FA452 ges vanligtvis i internatform.

Period 4

Tillvalskurs:

Tillvalskurser i valfri period:

Endast en av kurserna "Projektarbete i energisystem" får ingå i examen. Ej i examen tillsammans med Entreprenörsskolan.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)