Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Master's Programme in Sociotechnical Systems Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TST2Y
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2020-03-13
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2019/267
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

För studenter som är antagna till senare del av program finns möjlighet att läsa en mindre introduktionskurs: 5LH225 Introduktion till system i teknik och samhälle, 5 hp

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Följande kurser årskurs 3 passar inom:
Profilering mot IT-system: 1DL210, 1MD031, 1DL301 och 1DT066.
Profilering mot energisystem: 1FA401 och 1TE064.


Kurser som har något huvudområde inom humaniora/samhällsvetenskap eller industriell teknik kan inte utgöra mer än 110 hp inom examen på STS-programmet.

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp.
En kurs Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle är obligatorisk för examen.

Termin 7

Följande kurser årskurs 4 passar inom:
Profilering mot IT-system: 1DL360, 1DT072 och 1MD200.
Profilering mot energisystem: 1TE754 och 1GV334.

Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen.

Kurserna ges fördelade på 5 hp period 1 och 5 hp period 2.


Period 1

1RT495 ges även i period 4

Period 2

Termin 8

En av kurserna Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 3 och 10 hp period 4.

Period 3

1RT700 ges även i period 2

Period 4

Termin 9

Följande kurser årskurs 5 passar inom:
Profilering mot IT-system: 1DL340.
Profilering mot energisystem: 1TE037.

Period 1

Kursen 2FE033 ges på kvällstid (p1 och p3) alternativt kan studenten läsa Industriell projektledning på dagtid.

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan kan ej kombineras med mer än 80 hp hum/sam/indtek kurser till examen. Ingen platsgaranti.

Kurser med huvudområdet industriell teknik kan räknas in i humaniora/samhällsvetenskapsområdet.

Tillvalskurser:

Period 1

1DL251 räknas in i HUM/SAM-blocket.
Endast en av följande kurser kan ingå i civilingenjörsexamen i System och teknik och samhälle: 1DL251 och 1TE061.

1TE061 räknas in i HUM/SAM-blocket.
Endast en av följande kurser kan ingå i civilingenjörsexamen i System och samhälle; 1DL251 och 1TE061.

Kurserna 1FA410 och 1TE056 börjar i period 1 men fortsätter in i period 2.

Period 2

Period 3

1DL251 räknas in i HUM/SAM-blocket.
Endast en av följande kurser kan ingå i civilingenjörsexamen i System och teknik och samhälle: 1DL251 och 1TE061

1TE061 räknas in i HUM/SAM-blocket.
Endast en av följande kurser kan ingå i civilingenjörsexamen i System och teknik och samhälle: 1DL251 och 1TE061.

Kurs 1TE038 och 1TE043 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Kurs 1TE038 och 1TE043 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Period 4

Kurser klassade som Industriell Teknik räknas in i HUM/SAM blocket.

* Obligatorisk