Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Arkeologi (Archaeology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Arkeologi (giltig från HT 2015)
Studenter som läser masterprogram i humaniora, inriktning arkeologi, vid institutionen för arkeologi och antik historia gör en studieplanering omedelbart i början av den första terminen. Studiegången inbegriper inga obligatoriska kurser, men vi rekommenderar hur kurser, praktik och examensarbete ska kombineras på bästa sätt utifrån studentens intressen och val av uppsatsämne.

Förutom fakultetens kursutbud, erbjuder institutionen varje termin ett antal kurser i arkeologi: de flesta av dessa omfattar 7,5 hp och ges på halvfart. Dessutom har studenterna möjlighet att söka och läsa kurser på avancerad nivå som ges vid de svenska Medelhavsinstituten i Athen och Rom. Dessa kurser ges på helfart och omfattar 7,5 eller 15 hp. Examensarbetet skrivs på halvfart parallellt med kursläsande på campus.
Praktikkurserna omfattar 7,5 eller 15 hp och bör förläggas så att de inte inkräktar på slutfasen av uppsatsarbetet. Studenten ska själv hitta sin praktikplats, vilken sedan ska godkännas av studierektor. Dessutom ska ett skriftligt avtal ingås mellan student och praktikhandledare och som skrivs på av studenten och handledaren på arbetsplatsen.

Den uppsatsstödjande programkursen om 7,5 hp ges på kvartsfart och studenten deltar under alla terminer på programmet, men kan endast vara registrerade under en (1) valfri termin, vilket är en anpassning till CSN:s regelverk. En fördel är om registreringen förläggs till den sista terminen för att frigöra tid till uppsatsskrivande.
 

Termin 1

Period 1

Valfri kurs, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Period 2

Examensarbete, 15 hp

Termin 2

Period 3

Examensarbete, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Period 4

Arkeologiska kursen i Rom, 15 hp

Termin 3

Period 1

Examensarbete, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Period 2

Praktikkurs, 15 hp

Termin 4

Period 3

Valfri kurs, 7,5 hp

Period 4

Examensarbete, 15 hp