Funktionshinder 2021/2022

Kontakt

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84

Funktionsnedsättning och funktionshinder (handikappvetenskap) är ett mångvetenskapligt ämnesområde som hämtar kunskap från samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, medicin, vårdvetenskap, naturvetenskap och teknik. Det grundläggande perspektivet är förlagt till gränssnittet mellan personer med varaktiga fysiska, psykiska, kognitiva eller sensoriska funktionsnedsättningar och deras omgivning. I fokus står att studera livsvillkor och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och de situationer och processer i omgivningen som skapar funktionshinder. Studierna omfattar både individ, familj och samhälle.

Förutom att vara ett teoretiskt område är funktionsnedsättning och funktionshinder ett tydligt praktik- och brukarnära fält. Kompetens inom ämnesområdet funktionsnedsättning och funktionshinder efterfrågas av myndigheter och organisationer både inom offentlig och privat sektor som i olika avseenden möter personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84