Medicinsk nuklidteknik 2021/2022

Medicinsk nuklidteknik omfattar utveckling och användning av radioaktiva nuklider inom medicin. Ämnet inbegriper preklinisk forskning och utveckling av målsökningsmolekyler, märkningskemi, detektion och analys av radioaktiva nuklider samt tillverkning och användning av radionuklidmärkta molekyler inom medicin.

Kontakt

Bo Stenerlöw

E-post: bo.stenerlow@igp.uu.se

Telefon: 018-471 38 35