Svenska som andraspråk 2021/2022

Kurserna i svenska som andraspråk ger ämnesteoretisk utbildning för dem som skall undervisa elever som har annat modersmål än svenska. Kurserna vänder sig också till andra studerande med intresse för ämnet. Man studerar bland annat svenskans uppbyggnad i jämförelse med andra språk, kulturkunskap och andraspråksinlärning.

Efter baskurserna i svenska som andraspråk finns möjlighet till studier på avancerad nivå. Institutionen har också forskarutbildning inom detta område.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76