Tros- och livsåskådningsvetenskap 2021/2022

Varför tror människor på Gud? Kan man tro på både naturvetenskapen och Gud? Hur har den kristna tron sett ut genom tiderna? Hur relaterar olika religioner till varandra? Vad kännetecknar kristen etik? Vad kännetecknar feministisk etik? Har naturen ett eget värde? Vad innebär hållbar utveckling? Detta är några av de frågor som behandlas inom ämnesområdet tros- och livsåskådningsvetenskap, som i sin tur består av inriktningarna religionsfilosofi, etik och systematisk teologi med livsåskådningsforskning.

Religionsfilosofin bearbetar filosofiska problem aktualiserade av religioner och sekulära livsåskådningar. Med filosofisk metod studeras problem om skillnader i sanningsanspråk och verklighetsuppfattning. Etiken tolkar och reflekterar kritiskt över livsåskådningars och religioners betydelse för moralen. Från olika perspektiv och med analytiska och hermeneutiska teoretiska verktyg granskas och diskuteras aktuella etiska och moraliska problem. Inom systematisk teologi med livsåskådningsforskning studeras den kristna teologin i historia och nutid, liksom andra religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. I ämnet används idéhistoriska, filosofiska och empiriska metoder.

Arbetar du eller vill du arbeta med sekulära och/eller religiösa livsåskådningsfrågor, till exempel inom media, samhälle, skola, samfund eller kyrka? Möter du människor med skilda kulturella och religiösa bakgrunder? Är du intresserad av idéhistoria och kritisk analys? Ja, då är du varmt välkommen att upptäcka världen tillsammans med oss!

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85