Biologi - Fysik - Geovetenskap - Kemi

Dekorativ bild: en grön groda med orange ögon

Fascineras du av hur naturen fungerar? Som naturvetare eller civilingenjör arbetar du med företeelser i naturen eller universum för att få svar på frågor som berör oss alla. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Det kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, universums uppkomst, vår hälsa, jordens utveckling och hur saker och ting är uppbyggda.

Läs mer om

 • Cellens viktigaste funktion

 • Mörk materia

 • Olja och global uppvärmning

 • Komplexa tal

 • Vindkraft

 • Biomaterial

 • Sakernas internet

 • Fotosyntes

 • Geovetenskap

 • Evolution

 • Fotoelektrisk effekt

Bli ingenjör eller naturvetare

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.