Ekonomi - Företagande - Ledarskap

Dekorativ bild: siluetter av människor

Ekonomi, företagande och ledarskap handlar om hur vi styr vårt samhälle och våra företag, organisationer och den offentliga sektorn. Som ekonom är du en central person i styrningen av all typ av verksamhet. Inom företagande och ledarskap lär du dig att gå från idé till framgångsrikt företag genom entreprenörskap och framgångsrikt ledarskap.

En student berättar

Porträttbild på ekonomistudenten Daniel Hartman

Daniel Hartman från Uppsala pluggar Ekonomie kandidatprogrammet.

Därför valde jag den här utbildningen:
Jag hade länge varit inställd på att jag skulle studera, frågan var bara vad. Jag velade mellan ekonomi eller juridik, att lotten sedan föll på ekonomi berodde mest på bredden utbildningen ger. Jag kan jobba inom i princip vilken bransch som helst. Att det blev just i Uppsala var på grund av det goda ryktet både universitetet och programmet har, tillsammans med att jag sedan tidigare kände till det fantastiska studentlivet.

Läs hela intervjun!