Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?

Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och tillämpad medan civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen.

Vilka arbetsuppgifter förbereds man inför?

Generellt kan man säga att högskoleingenjörer arbetar med befintliga metoder och befintlig teknik medan civilingenjörer utvecklar nya metoder och morgondagens teknik. Det finns naturligtvis undantag från detta och många ingenjörer i arbetslivet rapporterar att skillnaderna yrkesrollerna emellan minskar ju mer tid som går efter examen.

Civilingenjörsexamen ger tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion och förbereder också för forskning efter examen, vilket kan ske både på ett företag eller inom universitetsvärlden. Båda utbildningarna gör dig till en skicklig problemlösare.

Hur skiljer sig upplägget i utbildningarna?

Den som läser en civilingenjörsutbildning läser mer matematik (och oftast fysik), och dessutom på en relativt sett högre teoretisk nivå. I högskoleingenjörsutbildningarna läser man också mycket matematik men mindre än civilingenjörsprogrammen. Både högskoleingenjörer och civilingenjörer läser flera kurser samtidigt. Alla utbildningsprogram avslutas med ett examensarbete: för civilingenjörsstudenter är det på 30 hp (en hel termin) och för högskoleingenjörsstudenter på 15 hp (en halv termin).

Skiljer sig lönen åt?

Ingångslönen och din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen i bagaget. Högskoleingenjörsutbildningarna är mer konkreta och erbjuder en snabbare väg ut på arbetsmarknaden. Men vilken position du når i arbetslivet beror inte bara på vilken examen du har utan också på vad du presterar.
Sveriges Ingenjörer rapporterar regelbundet om löneläget för ingenjörer

Hur ser framtiden ut?

Arbetsmarknaden är mycket god för både högskoleingenjörer och civilingenjörer. 98 procent av alla som avslutar sin utbildning får jobb och allt tyder på att både nyexaminerade och erfarna ingenjörer kommer kunna fortsätta välja och vraka bland olika, spännande jobb.  Hur god arbetsmarknaden är varierar förstås beroende på inriktning – ta del av senaste arbetsmarknadsprognosen från Saco.