Möt våra forskare - dina lärare

Våra lärare är också aktiva forskare. Det garanterar de senaste kunskaperna och rönen och ger ofta en spännande inblick i forskningen. Här har vi samlat några av dem med berättelser om vad de forskar om och lite till.

Marika Edoff

Energifrågan är en av vår samtids viktigaste. Hur ska vi kunna behålla vår höga, men energikrävande, levnadsstandard utan att tömma marken på kol och olja? I det här avsnittet av Forskarpodden får vi träffa solcellsforskare Marika Edoff som är en lösning på spåren. Hon är professor i fasta tillståndets elektronik vid Uppsala universitet. Hon berättar inte bara hur forskningen går till utan hinner även prata om de utmaningar som finns utanför labbet.

Lyssna på Marika Edoff

Carolina Wählby

Hon fogar samman livsavgörande pixlar

Med hjälp av nya bildbehandlingsmetoder analyserar forskare stora provmängder snabbare och effektivare än någonsin. Ett av de mest avancerade verktygen för bildanalys bygger på forskning av Carolina Wählby, professor i kvantitativ mikroskopi.

Mattias Jakobsson

Människans släktträd i fokus

Han kunde ha blivit professionell bergsklättrare men valde istället att bli forskare. Hans forskning handlar om vilka genetiska förändringar som varit avgörande för människans utveckling. Mattias Jakobsson är nybliven professor i genetik.

Olga Botner

Fascineras av de stora frågorna

Olga Botner, professor i fysik, är en av de Uppsalaforskare som är med och utser Nobelpristagare. Det är en chans att lära sig mer om andras forskningsfält och gå på djupet i sitt eget. Den egna forskningen handlar om partiklar från rymden som har hittats djupt nere i Sydpolens is.

Han går till botten med miljögifterna i Östersjön

Nedräkningen har börjat till årets enda chans att samla in forskningsmaterial. I augusti går professor Ian Snowball och hans team ombord på undersökningsfartyget Ocean Surveyor. Uppdraget: att identifiera risken för miljögifters spridning utmed Ångermanälven.

Siv Andersson

Ny genteknologi avslöjar bakteriers evolution

De senaste årtiondenas tekniska utveckling har banat vägen för möjligheterna att kartlägga arvsmassan hos alla levande varelser. Nya DNA-sekvenseringstekniker leder Siv Andersson, professor i molekylär evolution, till revolutionerande upptäckter om bakteriers ursprung och utveckling.

Suparna Sanyal

Mästare på molekylära mekanismer

Ända sedan barndomen i indiska Kolkata har Suparna Sanyal velat förstå varför vi blir sjuka och hur läkemedel fungerar i kroppen. Idag ger hennes forskning svar på molekylära mekanismer bakom proteinsyntes och proteinveckning.

Edith Ngai

Hon har känsla för hållbara ting

Idag utvecklas fler och fler apparater till sensorer som interagerar med produkter, miljöer, tjänster, och inte minst människor. Edith Ngai är forskare i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi. Hon menar att det är dags för informationsteknologin att i högre grad tillfredsställa människors behov på både samhällelig och individuell nivå.

Eric Stempels

Eric Stempels är Uppsala-astronomen som letar liv i rymden med hjälp av stjärnornas ljus. Förutom arbetet med att utveckla instrument för att titta ut i universum så bjuder studiet av rymden in till många tankeknutar och filosofiska resonemang. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar Eric Stempels om sin forskning, science fiction, vanliga missuppfattningar om universum och om sitt tidiga intresse för stjärnorna.

Lyssna på Eric Stempels

Anna Qvarnström

Hon tar genvägen till nya evolutionsrön

Hur går det till när en ny art uppstår? Varför blir det problem när arvsmassan från olika arter kombineras? Vid institutionen för ekologi och genetik kartlägger professor Anna Qvarnström och hennes kollegor miljoner år av artbildning med hjälp av modern genteknik.

Hemin Koyi

Han återskapar miljoner år gamla strukturer på några dagar

Vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala ligger ett av världens främsta tektoniska laboratorium. Här kartläggs miljoner år av geologiska processer såsom jordbävningar, vulkaner, sprickbildningar, jordskred och bergskedjor.
– Med hjälp av naturtrogna modeller kan vi simulera geologiska strukturers utveckling på ett par dagar, i vissa fall några timmar. Det säger professor Hemin Koyi, strukturgeolog och föreståndare för Hans Ramberg Tektoniklaboratorium, HRTL.

Karin Stensjö

De klibbiga algerna som förstör din badsemester kan bli mänsklighetens räddning för att undvika en klimatkatastrof. Karin Stensjö, docent i mikrobiell kemi vid Uppsala universitet, forskar om hur man utvinner bränsle från blågröna alger eller cyanobakterier. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar hon om hur vi möjligen kan bli kvitt vårt oljeberoende. Hon berättar också om sitt engagemang för lika villkor på universitetet och ger sin syn på slösaktigheten i att diskriminera.

Lyssna på Karin Stensjö