Studenthälsan

Till Studenthälsan kan du som student vända dig för kostnadsfritt stöd om du har problem relaterade till livet som student eller som påverkar dina studier negativt. Här arbetar personal som är specialiserade på studenters livssituation. Vi tar emot dig som studerar vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala, Johannelunds teologiska högskola och Uppsala folkhögskola.

Testa din hälsa och livsstil inom åtta olika områden. Du är anonym och får direkt återkoppling.

Tyck till om studenthälsan!

Studenthälsan genomför nu en enkät som rör studenters upplevda behov för att klara av sina studier, samt Studenthälsans synlighet och tillgänglighet. Enkäten är öppen till 15 april och består av 20 frågor. Den riktar sig även till SLU:s studenter i Uppsala.

Till enkäten

Senast uppdaterad: 2021-03-16